Naučni odbor

 • prof. dr Milovan Stanišić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH, predsjednik
 • prof. dr Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • prof. dr  Slobodan Unković,Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • prof. dr Slavoljub Vukićević, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. dr Milenko Stanić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • doc. dr Smiljka Stojanović, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • doc. dr Saša Adamović, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. Gordana Zafranović, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof.dr Alexandru Nedelea, Stefan cel Mare Univerzitet, Rumunija,
 • prof. dr Marjan Bojadžijev, Američki Univerzitet, Skoplje, Makedonija,
 • prof. dr Silvana Đurašević, Univerzitet Mediteran, Crna Gora,
 • prof. dr Tadeja Jere Jakulin, Univerzitet Primorska, Slovenija
 • prof. dr Alon Gelbman, Kinneret College, Izrael
 • prof. dr Dražan Kozak, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Hrvatska
 • prof. dr  Slobodan Čerović, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • prof. dr Angelina Njeguš, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • prof. dr Jovan Popesku, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • prof. dr Svetlana Stanišić Stojić,  Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • prof. dr Tijana Radojević, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • prof. dr Verka Jovanović, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • prof. dr Vesna Spasić, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • prof. dr Vladimir Džamić, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • prof. dr Mihailo Velimirović, Pravni fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • prof. dr Radovan Vukadinović, Pravni fakultet, Kragujevac, Srbija
 • prof. dr Petar Spalević, Tehnički fakultet, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • prof. dr Milorad Janković, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, BiH
 • prof. dr Dragan Kulina, Ekonomski fakultet, Pale
 • prof. dr Tatjana Vujić, Gradska uprava, Bijeljina
Međunarodni naučni skup “SINERGIJA“ se održava u organizaciji Univerziteta Sinergija u Bijeljini, u ulici Raje Baničića bb. Cilj naučnog skupa je razmjena najnovijih iskustava iz oblasti prava, ekonomije, informatike i lingvistike.Vjerujemo da će program ovogodišnjeg skupa biti interesantan za naučne radnike, privrednike i studente koji su zainteresovani za sticanje i implementaciju novih znanja, radi poboljšanja poslovanja preduzeća i drugih oblasti rada. Radni jezici konferencije su jezici naroda BiH i engleski jezik. Svaki od radova biće objavljen i javno dostupan na portalu Singipedia, a zbornik radova će imati ISBN broj. Svi prijavljeni radovi će biti recenzirani. Očekujemo da ćete Vašim aktivnim učešćem na međunarodnom naučnom skupu ”SINERGIJA” dati doprinos njegovom radu, stručnoj i naučnoj prestižnosti.

 

Međunarodni naučni skup ranije konferencije:

Sinergija 2015
Sinergija 2014
Sinergija 2013 Decembar
Sinergija 2013 Mart
Sinergija 2012
Sinergija 2011
Sinergija 2010
Sinergija 2009