Uputstvo za autore Međunarodni naučni skup Sinergija

Po obimu, tekst sa grafičkim prilozima ne smije biti duži od 4 do 6 strana A4 formata uključujući naslovnu stranu i literaturu. Radovi podliježu recenziji i moraju biti pripremljeni prema uputstvu koje se nalazi na sajtu Naučnog skupa. Jedna osoba može biti autor i koautor najviše dva rada.

Uputstvo za pisanje radova možete preuzeti sa sledećih linkova:

Microsoft Word format (.doc)

Microsoft Word format (.doc) – Eng

 

uputstvo za autore

Međunarodni naučni skup “SINERGIJA“ se održava u organizaciji Univerziteta Sinergija u Bijeljini, u ulici Raje Baničića bb. Cilj naučnog skupa je razmjena najnovijih iskustava iz oblasti prava, ekonomije, informatike i lingvistike.Vjerujemo da će program ovogodišnjeg skupa biti interesantan za naučne radnike, privrednike i studente koji su zainteresovani za sticanje i implementaciju novih znanja, radi poboljšanja poslovanja preduzeća i drugih oblasti rada. Radni jezici konferencije su jezici naroda BiH i engleski jezik. Svaki od radova biće objavljen i javno dostupan na portalu Singipedia, a zbornik radova će imati ISBN broj. Svi prijavljeni radovi će biti recenzirani. Očekujemo da ćete Vašim aktivnim učešćem na međunarodnom naučnom skupu ”SINERGIJA” dati doprinos njegovom radu, stručnoj i naučnoj prestižnosti.

 

Međunarodni naučni skup ranije konferencije:

Sinergija 2015
Sinergija 2014
Sinergija 2013 Decembar
Sinergija 2013 Mart
Sinergija 2012
Sinergija 2011
Sinergija 2010
Sinergija 2009