Međunarodni naučni skup “SINERGIJA 2016“ održati će se 16.12.2016. godine. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni i biće im dodijeljeni jedinstveni identifikatori – DOI.

Tema naučnog skupa: Uloga i značaj turizma u privrednom rastu i razvoju Republike Srpske i BiH

Podteme naučnog skupa:

  • Marketing i menadžment u turizmu i hotelijerstvu
  • Resursi i održivi razvoj turizma
  • Ustavne i zakonske pretpostavke za razvoj turizma u Republici Srpskoj i BiH
  • IT (informacione tehnologije) u turizmu i ugostiteljstvu
  • Značaj stranih jezika u turizmu

Važni datumi:

18.11.2016. Prijava učešća (dostavljanje sažetka rada)
25.11.2016. Predaja rada
02.12.2016. Obavještenje o prihvatanju rada
16.12.2016. Realizacija naučnog skupa

Međunarodni naučni skup “SINERGIJA“ se održava u organizaciji Univerziteta Sinergija u Bijeljini, u ulici Raje Baničića bb. Cilj naučnog skupa je razmjena najnovijih iskustava iz oblasti turizma, prava, ekonomije, informatike i lingvistike.

Vjerujemo da će program ovogodišnjeg skupa biti interesantan za naučne radnike, privrednike i studente koji su zainteresovani za sticanje i implementaciju novih znanja, radi poboljšanja poslovanja preduzeća i drugih oblasti rada. Radni jezici konferencije su jezici naroda BiH i engleski jezik. Svaki od radova biće objavljen i javno dostupan na portalu Singipedia, a zbornik radova će imati ISBN broj. Svi prijavljeni radovi će biti recenzirani. Očekujemo da ćete Vašim aktivnim učešćem na međunarodnom naučnom skupu ”SINERGIJA” dati doprinos njegovom radu, stručnoj i naučnoj prestižnosti.

Kotizacija za prihvaćene radove iznosi 50 KM. Uplate se vrše na žiro-račun Univerziteta Sinergija.

571-030-00000814-37 Komercijalna banke AD
161-025-00332600-86 Raiffeisen bank ad

Plaćanja kotizacije oslobođeni su stalno zaposleni Univerziteta Sinergija i Univerziteta Singidunum.

 

 

Međunarodni naučni skup ranije konferencije:

Sinergija 2015
Sinergija 2014
Sinergija 2013 Decembar
Sinergija 2013 Mart
Sinergija 2012
Sinergija 2011
Sinergija 2010
Sinergija 2009