Lokacija Međunarodni naučni skup Sinergija

Lokacija Međunarodni naučni skup i kontakt

Univerzitet Sinergija, Bijeljina,
Bosna i Hercegovina
Raje Baničića bb
www.sinergija.edu.ba.
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071

Međunarodni naučni skup

Lokacija Međunarodni naučni skup Sinergija

Međunarodni naučni skup “SINERGIJA“ se održava u organizaciji Univerziteta Sinergija u Bijeljini, u ulici Raje Baničića bb. Cilj naučnog skupa je razmjena najnovijih iskustava iz oblasti prava, ekonomije, informatike i lingvistike.Vjerujemo da će program ovogodišnjeg skupa biti interesantan za naučne radnike, privrednike i studente koji su zainteresovani za sticanje i implementaciju novih znanja, radi poboljšanja poslovanja preduzeća i drugih oblasti rada. Radni jezici konferencije su jezici naroda BiH i engleski jezik. Svaki od radova biće objavljen i javno dostupan na portalu Singipedia, a zbornik radova će imati ISBN broj. Svi prijavljeni radovi će biti recenzirani. Očekujemo da ćete Vašim aktivnim učešćem na međunarodnom naučnom skupu ”SINERGIJA” dati doprinos njegovom radu, stručnoj i naučnoj prestižnosti.

 

Međunarodni naučni skup ranije konferencije:

Sinergija 2015
Sinergija 2014
Sinergija 2013 Decembar
Sinergija 2013 Mart
Sinergija 2012
Sinergija 2011
Sinergija 2010
Sinergija 2009